گیاهان دارویی به دلیل شرایط آب و هوایی و تنوع اقلیمی در ایران، گنج پنهانی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است؛ موضوعی که برخی کارشناسان معتقدند به دلیل نیاز بازارهای جهانی به این گیاهان، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند درآمد سرشاری را نصیب کشور کرده و بخش زیادی از مشکل اقتصادی را به‌ویژه در شرایط کنونی کشور برطرف کند.

همایش طلای سبز به عنوان همایشی تخصصی با هدف بررسی جایگاه گیاهان دارویی و فرآورده­های طبیعی و سنتی در حوزه سلامت کشور از سال 91 تاکنون، با همکاری سازمان غذا و دارو، دفتر طب ایرانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، انجمن تولیدکنندگان فرآورده­های گیاهان دارویی برگزار شده و در ادوار مختلف با توجه به محورهای برنامه از حمایت انجمن فارماکوگنوزی، انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی کشور و ... بهره­مند بوده است. ارائه راهکارهای نوین به منظور افزایش تولید داروها و فرآورده‌های طبیعی، ارائه راهکارهای نوین در راستای خودکفایی این فرآورده­ها و گسترش بازارهای جهانی از جمله اهداف اساسی این همایش است.

تجربه موفق برگزاری ششمین همایش طلای سبز همزمان با اصفهان فارما ( نمایشگاه دارو و صنایع وابسته استان اصفهان)، فرصت مناسبی را برای به نمایش گذاشتن توانمندی و پتانسیل صنعت دارویی و فرآورده­های طبیعی ایران در کنار بخش صنعت فراهم کرد.

از این رو دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد ملی بر آن شدند، هفتمین دوره از سلسله همایش‌های طلای سبز را همزمان با چهارمین نمایشگاه دارو صنایع وابسته (ایران فارما) با هدف بررسی مسایل و چالش­های فعالین حوزه گیاهان دارویی و فرآورده­های طبیعی و ایجاد بستر تغییر تهدیدهای ناشی از تحریم‌های همه‌جانبه به فرصت‌های طلایی تولیدکنندگان این حوزه برگزار کنند.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3