افزایش تولید داروهای با منشا گیاهی و توان کشور در وارد شدن به بازار تجارت جهانی به دلیل پتانسیل بالقوه کاشت گیاهان دارویی بر کسی پوشیده نیست، تنوع گونه‌های دارویی ارزشمند، گیاهان دارای ارزش اقتصادی بالا و تنوع اقلیمی برای تولید انواع گونه‌های گیاهان دارویی از پتانسیل‌های مهم موجود جهت توسعه صنایع مرتبط با داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی به شمار می‌رود. بهره‌مندی از این پتانسیل‌ها و ترويج، توسعه و نهادينه نمودن مصرف فرآورده‌های طبیعی چالش‌های متعددی را در مسیر توسعه صنعت داروهای گیاهی پیش روی خود دارد که با شناخت دقیق این چالش‌ها و رفع آنها می‌توان به سمت توسعه این صنعت در کشور حرکت نمود و زمینه صادرات و ورود به بازارهای جدید را فراهم نمود. برپایی گردهمایی‌ها و همایش‌های تخصصی عرصه مناسبی براي شناخت چالش‌ها و انتقال دانش و تجربه و هم‌افزایی دستاوردهای نوین در این زمینه  به شمار می‌رود. همایش طلای سبز با تأکید بر داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی یکی از نمونه‌های موفق در حوزه پژوهش و آموزش به شمار می‌رود که با حمایت سازمان غذا و دارو به صورت سالانه در 5 دوره برگزار گردیده است. اکنون دبیرخانه دائمی این همایش در نظر دارد با بهره‌مندی از دستاوردهای ادوار گذشته، ششمین همایش طلای سبز را با حمایت مسئولین سازمان غذا و دارو،‌ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ریاست جمهوری، دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،معاونت غذا و دارو استان اصفهان، انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‌های گیاهان دارویی، انجمن علمی طب سنتی ایرانو هم‌زمان با نمایشگاه اصفهان فارما در شهر اصفهان به عنوان «مهد گیاهان دارویی» برگزار نماید.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3