افزایش تمایل به مصرف داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در پیشگیری و درمان بیماری‌ها ضرورت انجام مطالعات کاربردی در این حوزه را نمایان می‌سازد و برپایی نشست‌ها و گردهمایی‌های تخصصی با حضور متخصصان این حوزه عرصه مناسبی جهت آگاهی از نتایج این مطالعات و به اشتراک گذاشتن دانسته‌های علمی و تجربی کارشناسان داروهای گیاهی به شمار می‌رود.

دبیرخانه دائمی همایش طلای سبز پس از برگزاری موفق 5 دوره این همایش، در نظر دارد ششمین همایش طلای سبز را با هدف بررسی جایگاه داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی در ارتقای سطح سلامت جامعه و افزایش فرصت های صادراتی با حمایت سازمان غذا و دارو در روزهای 18 تا 20 بهمن ماه سال 1396 در سایت نمایشگاه‌های بین المللی  اصفهان همزمان با اولین نمایشگاه اصفهان فارما (نمایشگاه بین‌المللی دارو صنایع وابسته) برگزار نماید. امید است برگزاری چنین همایشی به بهبود کیفیت داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی، ایجاد داروخانه‌های تخصصی گیاهی و رسیدن به شهروند و جامعه‌ای سالم، کمک شایان توجهی کند.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3