زمان برگزاری همایش:همزمان با چهارمین نمایشگاه ایران فارما 2 تا 4 مهرماه 1397

مکان برگزاری همایش: مصلی امام خمینی (ره)

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3