جناب آقای دکتر محمود خدادوست
مشاور وزیر و مدیرکل دفترطب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو شورای سیاست‌گذاری

سرکار خانم دکتر مهناز خانوی
مدیر کل اداره امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، دبیر علمی همایش

جناب آقای دکتر محمد حسن عصاره
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، عضو شورای سیاست‌گذاری

سرکار خانم دکتر دکتر مهدیه افتخاری
متخصص فارماکوگنوزی، عضو شورای سیاست¬گذاری

جناب آقای دکتر بهرام دارایی
مدیرکل مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، عضو شورای سیاست‌گذاری

جناب آقای دکتر جعفر میرفخرایی
دبیر انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‌های گیاهان دارویی،عضو شورای سیاست‌گذاری

سرکار خانم دکتر نفیسه خسروی دهقی ‌زاده
رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز، عضو شورای سیاست‌گذاری

جناب آقای دکتر محمود فلامرزیان
مدیر عامل شرکت گل دارو، عضو شورای سیاست‌گذاری

جناب آقای دکتر مهران میراب زاده اردکانی
عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو شورای سیاست‌گذاری

جناب آقای دکتر محمدرضا دلنوازی
عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو شورای سیاست‌گذاری

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3