محور های اصلی ششمین همایش طلای سبز

  1. داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی و اقتصاد
  2. داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی و بیماری‌ها
  3. داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی و استانداردهای کشت و تولید
  4. داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی و اختلالات دارویی
  5. داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی: بایدها و نبایدها
  6. داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی: مطالعات تطبیقی
  7. داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی: چالش‌ها و استراتژی‌ها
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3