1. ارائه مقالات علمی
  2. ارائه سخنرانی‌های کلیدی
  3. برگزاری پانل‌ تخصصی
  4. ارائه امتیاز بازآموزی
  5. انتشار کتاب مقالات
  6. برگزاری نمایشگاه جانبی
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3