1. دستیابی به شاخص‌های کلان و خرد در راستای افق 1404
  2. توسعه صادرات فرآورده‌های طبیعی (راهکارها و موانع)
  3. آموزش و افزایش آگاهی عمومی در مصرف فرآورده‌های طبیعی و سنتی
  4. ارتقاء کیفیت و کمیت مواد اولیه فرآورده‌های طبیعی و سنتی
  5. همگرایی صنعت و دانشگاه در افزایش تولیدات داخلی
  6. توسعه تولید فرآورده‌های طبیعی بر اساس الگوی بار بیماری‌ها
София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3