عنوان نشست: توسعه تولید فرآورده‌های طبیعی بر اساس نیاز بازار

سخنران: دکتر ماندانا ناییلی / رییس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو

 

محل ارجاع ما برای فرآورده‌های طبیعی تعریفی است که در قانون هم گنجانده شده است و می گوید:دارویی طبیعی است که در تهیه و ترکیب آن از اجزا و عصاره های گیاهی بیشتر استفاده شده باشد. از زمانی که من در سمت رییس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو مشغول به فعالیت شده ام،توسعه و تولید فرآورده های طبیعی در الویت برای ما بوده‌اند.

فرآورده‌های طبیعی در اداره غذا و دارو طیف وسیعی را شامل می‌شوندو مسیرهای ورود داروهای طبیعی به فهرست داروهای طبیعی کشور کاملا مشخص شده است.امروز 201 شرکت تولیدی در زمینه فرآورده های طبیعی فعالیت می کنند که عدد بزرگی است.ولی این توضیح لازم است که ما شرکت‌هایی را که حتی یک محصول دارند در این آمار محاسبه کرده‌ایم.

بیشترین پراکندگی کارخانه های داروسازی در کشور در اطراف تهران است اما با توجه به سیاست گذاری‌های سازمان و اداره کل قصد داریم تا این مورد به سراسر کشور تعمیم داده شود، چرا که بضاعتش را داریم.اما موردی که باید همه ما به آن توجه کنیم فعالیت روی مواد اولیه است.موادی که به دلیل شرایط اقلیمی از آن برخوردار هستیم اما به اندازه پتانسیل موجود از آن استفاده نکرده‌ایم.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3