عنوان نشست: اخلاق پزشکی؛ تجویز و مصرف منطقی فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی

سخنران: دکتر غلامحسین صادقیان/ رییس انجمن داروسازان استان اصفهان

 

امروزه با نفوذ طب ایرانی در باورهای مردم؛ آموزش، فرهنگ‌سازی و تربیت نیروهای متخصص برای این حوزه بسیار پراهمیت‌تر از قبل شده است. اما متاسفانه شاهد هستیم که فرهنگ‌سازی در این حوزه بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر متخصصان طب سنتی در کشور کمتر از 10 نفر هستند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آنگونه که باید در این حوزه ورود نکرده‌است. دانشجویان و پزشکان عمومی در دوره‌های تخصصی آموزش خود در دانشگاه، واحدهای درسی کمی را که مرتبط با طب ایرانی و کاربرد آن باشند، می‌گذرانند.

این در حالی است که جامعه ما با این مشکل درگیر است که برخی افراد سود جو به حیطه طب اسلامی و ایرانی وارد شده اند. این افراد با بهره‌گیری از سطح پایین آگاهی و دانش مردم، ضمن القاء نظرات غیرعلمی، روش‌هایی را برای درمان بیماران تجویز می‌کنند که نه با طب اسلامی و نه با طب ایرانی همخوانی ندارد و بیگانه است.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3