نمابر :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

نام مسئول رابط :

نام نهاد / سازمان :

آدرس پستی :

ایمیل

شماره نظام

کد ملی

تلفن همراه

تخصص

نام خانوادگی

نام

ردیف

1

2

3

4

5

 

هزینة ثبت نام گروه های هدف با امتیاز بازآموزی:

IPH97GreenGold

هزینة ثبت نام آزاد:

عنوان

مبلغ(ریال )

توضیحات

ثبت نام فردی همایش

(میان وعده و گواهینامه حضور در همایش)

1.200.000

 

  • تکمیل فرم ثبت‌نام و واریز هزینه (بازآموزی طبق هزینه تعریف شده برای هر گروه هدف یا هزینه بصورت آزاد)
  • به  شماره حساب 4-11272829-8000-334 یا شماره کارت 4704-6857-2910-5022 بانک پاسارگاد به نام خانم نرگس قربانعلی و ارسال فیش واریزی و فرم به شماره تلگرام 09106955642 صورت خواهد گرفت.

شماره شبا:  180570033480011272829104IR

  • امتیاز بازآموزی به گروه‌های ثبت نام شده از طریق سامانه آموزش مداوم www.ircme.ir (10روز پس از اختتامیه) صورت خواهد پذیرفت.            

 

 

 

کسب اطلاعات بیشتر:

                                       دبیرخانه همایش: آقای ثابتی پور

                                        تلفن: 8-88871227-021

                                                                                                                                                             امضاء مسئول رابط

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3